elinstallationer, teleinstallationer
instrumentinstallationer
och service

Vi installerar el och tele i nytt kontorshus i Göteborg

Gårda

Det nya kontorshuset i Gårda

I stadsdelen Gårda i Göteborg håller PEAB som bäst på att bygga ett nytt kontorshus på 10 000 kvadratmeter i sex våningar. Intill renoverar man också ett större kontorshus, vilket gör att den totala arean blir 18 000 kvadratmeter i detta projekt. Lokalerna ska sedan bli nya kontor åt bland annat Försäkringskassan och Göteborgsregionens kommunalförbund.

Vi på Emil Lundgren har fått uppdraget att projektera och installera el- och teletekniska anläggningar i de två byggnaderna. Arbetet är redan påbörjat och färdigställandet kommer att ske under hösten 2015.

Läs mer om projektet på Platzers webb.