• Svenska
  • English

elinstallationer, teleinstallationer
instrumentinstallationer
och service

Från småindustrier till restauranger och kontor

Kontorsinstallation

Snygg energisnål belysning lyfter både kontor och offentliga miljöer.

Effektiv service och regelbundet underhåll är ofta lika viktigt som själva grundinstallationen. Därför har Emil Lundgren byggt upp en stark serviceorganisation på alla verksamhetsorter i Sverige.

Företagets ambition är att med specialutbildad personal alltid ge kunderna bästa möjliga service.

Service av el- och teleanläggningar

  • Köpcentrum
  • Butiker
  • Hyresfastigheter
  • Mindre industrier
  • KNX-installationer
  • Projektering och installation av fiber- och datanät
  • Projektering och installation av passage- och inbrottslarm

Certifiering

  • KNX Partner
  • Cant FiberLan Krav