• Svenska
  • English

elinstallationer, teleinstallationer
instrumentinstallationer
och service

UTAN EL INGEN FRAMTID – År 1919 grundas Emil Lundgren, samma år undertecknas Versaillesfreden.

I februari 2019 fyller Emil Lundgren 100 år, fram till dess blickar vi tillbaka på händelser av betydelse för Emil Lundgren och världen.