– Efter två kurser och mycket pluggande på kvällar och helger har vi äntligen nått ännu ett mål på vår väg emot något stort och viktigt, säger Frederik.

Certifiering är ett krav från SBSC (Svensk Brand & Säkerhetscertifiering) för att få installera inbrottslarm och kunna utfärda anläggarintyg. Att kunna leverera rätt typ av larmsystem och lösning kräver att man har rätt utbildning och kompetens.

Behöver du en certifierad ingenjör för en larminstallation? Ring då Frederik i Malmö, så kanske han kan hjälpa dig.